Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Warunki udzielania gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Dz. U. poz. 239
Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Rozporządzenie związane jest z wejściem w życie nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, która to nowelizacja umożliwi Bankowi Gospodarstwa Krajowego udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis w formie poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych. W dotychczasowym stanie prawnym BGK może bowiem udzielać przedsiębiorcom poręczeń i gwarancji jedynie na zasadach rynkowych lub ewentualnie w formie indywidualnej pomocy publicznej. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy de minimis w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu społeczno-gospodarczego. Zgodnie z rozporządzeniem pomoc de minimis jest udzielana mikroprzedsiębiorcom oraz małym lub średnim przedsiębiorcom – na ich wniosek składany do banku kredytodawcy – w formie udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu, przy czym gwarancja obejmuje nie więcej niż 60% kwoty kredytu. Gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów, stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas określa umowa zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem kredytodawcą. Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.
    
Data wejścia w życie 2013-02-27

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...