Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszła w życie.

Kraków, 05.12.2018

Stworzenie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) to cel ustawy, która weszła w życie dnia 28 sierpnia 2018 r. Powstaje system z przydziałem zadań i odpowiedzialności, który umożliwi działania na rzecz wykrywania, zapobiegania i minimalizowania skutków ataków naruszających cyberbezpieczeństwo RP. Nowa ustawa obejmuje operatorów tzw. usług kluczowych, czyli sektor energetyczny, zdrowotny, bankowy i transportowy oraz operatorów sieci. Firmy świadczące tego rodzaju usługi będą m.in zobowiązane do wdrożenia skutecznych systemów bezpieczeństwa oraz do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo. Rolą takiej osoby będzie m.in zgłaszanie wszystkich incydentów związanych z próbami włamań.

Powrót