Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Ułatwienia w przewozie międzynarodowym

Dz. U. Poz. 387
Przewoźnicy mogą składać deklarację VAP-1 bez stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów przewiduje wprowadzenie możliwości uproszczonego rozliczania podatku dla podmiotów, które świadczą usługi międzynarodowego transportu drogowego. Uproszczenie dotyczy tylko elektronicznego rozliczania podatku. Na podstawie art. 134a ustawy o VAT istnieje możliwość skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania należnego podatku w związku z przewozem osób. – Podatnicy muszą świadczyć wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, czyli usługi polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium innego niż Polska państwa UE. Na uproszczenie procedury podatkowej zdecydowano się ze względu na ułatwienie działalności tym podmiotom. Uproszczenie to nakierowane jest na podmioty, które nie wykazują odliczeń podatku, w tym zwrotów VAT, na rachunek bankowy, co w połączeniu z wykonywaniem przez nich czynności na terenie Polski okazjonalnie przemawia za zredukowaniem wymogów formalnych o charakterze rejestracyjno-ewidencyjnym.
    
Data wejścia w życie 2012-04-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...