Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Tzw. ustawa deweloperska

Dz.U.11.232.1377
Weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego szczegółowo regulująca zasady zawierania umów pomiędzy deweloperami a nabywcami lokali. Nowa ustawa definiuje umowę deweloperską oraz obliguje przedsiębiorcę do zapewnienia nabywcy odpowiednich środków ochrony. Ryzyko inwestycji deweloperskiej leży teraz po stronie przedsiębiorcy. Służyć ma temu przede wszystkim utworzenie otwartych i zamkniętych mieszkaniowych rachunków powierniczych, na których gromadzone będą środki na budowę lokalu. W przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera, środki te stanowić będą odrębną masę majątkową, z której w pierwszej kolejności zaspokajane będą roszczenia nabywców przyszłych nieruchomości. Według przepisów nowej ustawy, zabezpieczeniem umowy deweloperskiej mogą być także gwarancja bankowa oraz umowa ubezpieczenia. Dodatkowo, aby zapewnić możliwość realizacji umowy nawet po ogłoszeniu przez dewelopera upadłości, ustawa obliguje syndyka do kontynuowania przedsięwzięcia deweloperskiego. Od obowiązku tego uchylić się może jedynie wtedy, gdy taka kontynuacja nie rokuje możliwości zaspokojenia roszczeń nabywców lub jest sprzeczna z ich interesem.
    
Data wejścia w życie 2012-04-29

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...