Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Przetargi na koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego

Dz. U. poz. 259
Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. Akt określa szczegółowe warunki postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, w tym procedurę powoływania i pracy komisji przetargowej oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta. W rozporządzeniu określono sposób dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, a także postępowanie w przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma jednakową ocenę. Wprowadzono również możliwość wnoszenia protestów do organu koncesyjnego wobec czynności podjętych w postępowaniu przetargowym.
    
Data wejścia w życie 2013-03-12

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...