Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Prokura łączna niewłaściwa już dopuszczalna

Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy mogą udzielać prokury łącznej niewłaściwej, co oznacza, że możliwe jest udzielenie prokury jednej osobie i uzależnienie skuteczności reprezentacji przez prokurenta od oświadczenia woli członka zarządu lub wspólnika uprawnionego do reprezentacji spółki. Wynika to ze zmiany Kodeksu cywilnego wprowadzonej ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255), opublikowaną w dniu 30 grudnia 2016 r.
    
Data wejścia w życie 2017-01-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...