Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Powołanie zarządcy sukcesyjnego możliwe online.

Kraków, 05.12.2018

Powołanie zarządcy sukcesyjnego, instytucji wprowadzonej ustawą o sukcesji, która wchodzi w życie 25 listopada 2018 r., możliwe będzie online. Wystarczy podać imię, nazwisko, oraz PESEL osoby wyznaczonej na zarządcę. Przy czym z uwagi na obowiązek uzyskania zgody na pełnienie takiej funkcji, właściciel musi pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczyć, że osoba powoływana taką zgodę wyraziła. Na wypadek śmierci lub rezygnacji zarządcy sukcesyjnego możliwe będzie powołanie zarządcy rezerwowego.

Instrukcja: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-jednoosobowa/zarzad-sukcesyjny-ulatwienie-w-przekazywaniu-firmy-nastepcom/ustanowienie-zarzadcy-sukcesyjnego

Powrót