Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Otwarcie rynku usług pocztowych

Dz.U.2012.1529
Weszła w życie nowa ustawa Prawo Pocztowe. Zasadniczym celem tej regulacji jest wdrożenie do krajowego porządku prawnego III dyrektywy pocztowej 2008/6/WE, a więc pełne otwarcie z dniem 1 stycznia 2013 r. rynku usług pocztowych w Polsce na konkurencję. Regulacja ta wprowadza w art. 3 pkt 11 definicję nadawcy masowego. Uznaje za niego tego, kto nadaje przesyłki na podstawie zawartej pisemnie umowy, w liczbie ponad 100 tys. przesyłek danego rodzaju w roku kalendarzowym. Usługi świadczone dla nadawców masowych nie są zaliczane do powszechnych. To ważne, bo usługi świadczone powszechnie przez operatora wyznaczonego do ich realizacji będą objęte zwolnieniami z VAT.
Data wejścia w życie 2013-01-01
Kategoria: PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
Nowy instrument: kredyt pod zwrot VAT
Dz.U.2012.1342
Oczekiwany zwrot nadwyżki podatku będzie mógł stanowić zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank lub SKOK. To nowe rozwiązanie wprowadza ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Przysługujący przedsiębiorcy zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na jego żądanie urząd skarbowy przekaże na konto banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – podstawą jest znowelizowany art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Warunkiem jest złożenie w urzędzie skarbowym pisemnego i nieodwołalnego upoważnienia do przekazania kwoty zwrotu na konto banku lub SKOK.
    
Data wejścia w życie 2013-01-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...