Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Obowiązek złożenia nowego oświadczenie w przypadku składania wniosku o zmianę danych w KRS

Od czerwca 2017 r. wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS dot. nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków należy składać oświadczenia, czy wnioskodawcy są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a jeśli są, to dodatkowo mają obowiązek oświadczenia czy są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terytorium RP
    
Data wejścia w życie 2017-06-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...