Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Nowe przepisy dotyczące rejestracji i eksploatacji automatów do gier

Dz.U.2012.312
Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy, które określają szczegółowe warunki rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier. W myśl rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier warunkiem rejestracji automatu lub urządzenia do gier jest złożenie do właściwego naczelnika urzędu celnego:
a) wniosku o rejestrację w dwóch egzemplarzach,
b) kopii koncesji lub zezwolenia, a w przypadku podmiotu wykonującego monopol państwa - kopii zatwierdzonego regulaminu gry,
c) oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opinii jednostki badającej upoważnionej przez ministra finansów, zawierającej pozytywny wynik badania technicznego automatu lub urządzenia do gier.
Szczegółowo zostały określone informacje jakie powinny zawierać wskazane powyżej dokumenty. Dokumentacja techniczna dotycząca przeprowadzonych badań technicznych automatów lub urządzeń do gier w jednostce badającej przez 6 lat i jest udostępniana na żądanie ministra finansów lub naczelnika właściwego urzędu celnego. Warunkiem rejestracji, a później eksploatacji automatu lub urządzenia do gier jest ich zabezpieczenie przed ingerencja z zewnątrz, dlatego badające po przeprowadzeniu prób technicznych zakłada na urządzenia plomby.
    
Data wejścia w życie 2012-04-10

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...