Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Nowe możliwości wpisu do KRS w drodze elektronicznej

Dz. U. z 2015 r. poz. 4
Nowe możliwości wpisu do KRS w drodze elektronicznej (ustawa z 5 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4))
Od 1 kwietnia bieżącego roku poszerzono możliwości dokonania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w drodze elektronicznej (Portal S24). Zakres usług, które udostępniono na Portalu, powiększył się m.in. o możliwość utworzenia spółki jawnej oraz spółki komandytowej. Możliwe jest także przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólników spółek osobowych – warunkiem jest jednak, by taka spółka osobowa również została utworzona za pomocą wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. System umożliwia obecnie także podejmowanie przez Internet uchwał – m.in. o zmianie adresu spółki, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a nawet o rozwiązaniu spółki.

    
Data wejścia w życie 2016-04-01

 

Powrót