Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym – skarga nadzwyczajna

Od 3 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, wprowadzająca m.in. skargę nadzwyczajna na prawomocne wyroki, odrębną izbę dyscyplinarną dla prawników, ławników w składach orzekających oraz odesłanie w stan spoczynku sędziów po 65 roku życia. Ustawa ta wprowadziła możliwość złożenia do SN tzw. skargi nadzwyczajnej na prawomocny wyrok, w tym wyroki z ostatnich 20 lat. SN takie orzeczenie może uchylić w całości lub w części. Jednakże, skarga taka nie może zostać wniesiona od orzeczeń sądów administracyjnych. Skargę wnosi się, gdy orzeczenie narusza konstytucyjne zasady albo wolności i prawa człowieka lub obywatela, lub gdy w sposób rażący narusza prawo, lub gdy jest oczywista sprzeczność ustaleń sądu z materiałem dowodowym. Podmiotami uprawnionymi (po zmianie ustawy) do wnoszenia takiej skargi są prokurator generalny i RPO.

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...