Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Nowa definicja kontroli w MSSF

Rozp. Komisji UE 313/2013
Obowiązują nowe standardy MSSF (10, 11, 12) które  mają zapewnić większą przejrzystość sprawozdań  finansowych. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowej definicji kontroli w MSSF 10. Polega ona na tym, że dla wszystkich przedsięwzięć, w które zainwestował podmiot sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, będą obowiązywać te same kryteria określania kontroli. W praktyce oznacza to włączenie do konsolidacji tych inwestycji, które do tej pory jej nie podlegały lub odwrotnie. MSSF 11 dotyczy tzw. wspólnych ustaleń umownych. Likwiduje on możliwość ujmowania udziału we wspólnym przedsięwzięciu metodą proporcjonalną. Wprowadza możliwość rozliczania takiej inwestycji wyłącznie metodą praw własności. Natomiast MSSF 12 wprowadza wymóg, by spółka ujawniła informacje umożliwiające czytelnikom jej sprawozdania finansowego ocenę charakteru i ryzyka inwestycji oraz wpływu inwestycji na sytuację finansową inwestora i przepływy pieniężne.
    
Data wejścia w życie 2014-01-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...