Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Młodzi przedsiębiorcy otrzymają pieniądze na staż za granicą

Dz. U. poz. 220
Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości bezzwrotne wsparcie finansowe na odbycie stażu szkoleniowego w innym państwie członkowskim UE, wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu lub zakup nowych technologii. Rozporządzenie zmieniające wprowadza możliwość udzielania przez PARP bezzwrotnego wsparcia finansowego na pokrycie wydatków związanych ze stażem u mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Wsparcie będzie mogło być udzielone polskim mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy złożą stosowny wniosek o udzielenie wsparcia przed upływem trzech lat od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, lub osobom fizycznym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą – którzy w rozporządzeniu zwani są młodymi przedsiębiorcami. Nowelizacja wprowadza również możliwość udzielenia przez PARP mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom pomocy finansowej, w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, na realizację projektu polegającego na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Trzecim wprowadzonym w nowelizacji instrumentem wsparcia jest przyznanie Agencji możliwości udzielenia mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.
    
Data wejścia w życie 2013-03-02

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...