Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Jersey już nie jest rajem podatkowym

Dz.U. 1177, 1178, 1179, 1180.2012
Weszły w życie porozumienia podatkowe zawarte między Polską a wyspą Jersey. Stało się to na podstawie dwóch aktów: umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym oraz oświadczenia rządowego w sprawie mocy obowiązującej tej umowy; umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych i oświadczenia w sprawie jej mocy obowiązującej. Nowe regulacje ws. unikania podwójnego opodatkowania mają zastosowanie konkretnie do dochodów z pracy najemnej, dochodów artystów i sportowców, emerytur i rent, wynagrodzeń dyrektorów, dochodów osób pełniących funkcje publiczne i studentów. Przepisy określają także zasady porozumiewania się organów administracyjnych obu państw w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów w tej kwestii. Porozumienie przewiduje, iż w przypadku Polski – podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:
1) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany w Jersey, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Jersey. Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany w Jersey;
2) jeżeli dochód uzyskany przez osobą mającą miejsce zamieszkania w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

    
Data wejścia w życie 2012-12-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...