Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Jednostki certyfikujące w przemyśle zbrojeniowym

Dz. U. poz. 525
Zwiększyła się ilość jednostek certyfikujących upoważnionych do certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót uzbrojeniem. Zmiana jest efektem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli.
Zgodnie z ustawą o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, przedsiębiorca wnioskujący o zezwolenie na obrót uzbrojeniem lub korzystający z krajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem jest obowiązany utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem. System ten podlega certyfikacji przez upoważnione jednostki. W wykazie zawartym w nowym rozporządzeniu znalazły się: Bureau Veritas Certification Polska sp. z o.o., DQS Polska sp. z o.o., Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., TUV Rheinland Polska sp. z o.o., Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Dozoru Technicznego oraz Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Nowe rozporządzenie umożliwi przedsiębiorcom wybór jednostki certyfikującej.
 
    
Data wejścia w życie 2013-05-21

 

Powrót