Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Emisja pieniądza elektronicznego

Dz. U. poz. 1036
Obowiązują przepisy uprawniające krajowe instytucje płatnicze posiadające kapitał założycielski w wysokości 125.000 euro do wydawania pieniądza elektronicznego.
Działalność ta może być wykonywana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, średnia wartość pieniądza elektronicznego nie może przekroczyć równowartości 5.000.000 euro miesięcznie. Na krajowe instytucje płatnicze świadczące usługę wydawania pieniądza elektronicznego zostały jednak nałożone obowiązki informacyjne dotyczące wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu, tj. obowiązek informowania KNF co miesiąc o średniej wartości wydanego pieniądza elektronicznego, w tym obowiązek zgłoszenia przekroczenia średniej wartości pieniądza elektronicznego. Nowelizacja wprowadza również sankcje za uchybienie przepisom ustawy. I tak np. przekroczenie progu 5.000.000 euro spowoduje, że krajowa instytucja płatnicza utraci prawo do wydawania pieniądza elektronicznego. Instytucje płatnicze mają również obowiązek do ochrony środków pieniężnych otrzymanych w zamian za wydany pieniądz elektroniczny na zasadach określonych w ustawie o usługach płatniczych.
    
Data wejścia w życie 2013-12-07

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...