Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Dostęp do informacji z KRS

Dz. U. nr 144, poz. 851
Na mocy nowych przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wyciągi, zaświadczenia oraz inne informacje wydawane przez Rejestr w formie elektronicznej uzyskają moc dokumentów urzędowych, która obecnie jest zastrzeżona jedynie dla formy papierowej. Na gruncie ustawy o KRS droga elektroniczna oznacza udostępnianie dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zapewnienie takiej samej rangi obu formom ułatwi pozyskiwanie dokumentów. Ustawa zmierza również do upowszechnienia bezpłatnego dostępu do wszystkich części rejestru i do wszystkich aktualnie znajdujących się w nich danych. Zainteresowani będą mogli samodzielnie uzyskać wydruki aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru, łącznie z informacjami o podmiotach, wobec których ogłoszono upadłość. Aby usprawnić komunikację na płaszczyźnie urząd-przedsiębiorca, do rejestru będzie można wpisać adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej zainteresowanego podmiotu. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy nie muszą już składać dodatkowego wniosku o wpisanie do rejestru numeru NIP. Sąd rejestrowy dokona wpisu z urzędu, po uzyskaniu informacji z urzędu skarbowego. Postanowienie o wpisie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia, a sam wpis nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
    
Data wejścia w życie 2012-01-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...