Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Domy maklerskie i banki łatwiej zaksięgują transakcje

Dz.U.2012.267
Potwierdzenia salda należności lub zobowiązań przez dom maklerski na dzień bilansowy dokona każdy podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do rozliczania tych transakcji. Będzie więc do tego uprawniony nie tylko (jak to było do tej pory) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Potwierdzenia dokonają też spółki, którym KDPW powierzył wykonanie zadań w zakresie rozliczania transakcji instrumentami finansowymi. Takie rozwiązanie wprowadza rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich. Analogiczna zmiana została wprowadzona w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.
    
Data wejścia w życie 2012-03-28

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...