Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Farmaceutyczne

Zmiany w prawie farmaceutycznym mające na celu wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, oraz ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce.

Chodzi o ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
* Zakazano prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w ramach których może on nabywać produkty lecznicze. Ponadto, przedsiębiorca prowadzący hurtowy obrót produktami leczniczymi nie może jednocześnie prowadzić działalności leczniczej. Rozwiązanie to jest elementem działań, które mają na celu ograniczenie wywozu produktów leczniczych poza granice Polski przez przedsiębiorców jednocześnie prowadzących hurtownię farmaceutyczną i wpisanych do rejestru podmiotów leczniczych.
* Nowelizacja daje głównemu inspektorowi farmaceutycznemu (GIF) możliwość stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych.
* Do zadań kierownika apteki należy – oprócz przekazywania organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym –  również przekazanie m.in. informacji o podejrzeniu, że produkt został sfałszowany.

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...