Publikacje

Prawo cywilne

Reforma leasingu pracowniczego (“Arbeitnehmerüberlassungsreform”) – Zmiany w korzystaniu z pracowników tymczasowych

Frankfurt nad Menem, 20 marca 2017r.

21 października 2016 r. Bundestag  uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o pracy tymczasowej (niem. „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes”), w celu ograniczenia nadużyć wobec pracowników tymczasowych. W rezultacie, ustawa o pracy tymczasowej (“AÜG”) zostanie znowelizowana z mocą od dnia 1 kwietnia 2017 r. Od tej daty, pracodawca zatrudniający pracowników tymczasowych będzie musiał wziąć pod rozwagę 3 główne zmiany, a mianowicie:

 

1. Maksymalny czas trwania leasingu:


Dotychczas, obowiązujące przepisy (par. 1 ust 1 AÜG) przewidywały, że przekazanie pracowników tymczasowych może być jedynie czasowe . Wszelkie niejasności, wynikające w przeszłości z niedookreślonego pojęcia prawnego, zostały usunięte. Nowy par. 1b ust. 1 AÜG n.v., zapewnia maksymalny 18 miesięczny okres leasingu. Jednakże wcześniejsze leasingi  będą się wliczać do okresu maksymalnego, jeżeli między dwoma przekazaniami nie upłynął okres trzech miesięcy, par. 1 ust. 1  AÜG n.v. 
Naruszenie tego przepisu, karane jest grzywną do 30.000,00 EUR.

 

2. Równa płaca:


Paragraf 8 AÜG n.v., nakłada obowiązek równego wynagradzania  pracowników tymczasowych, który dotychczas rozproszony był po całej ustawie o pracy tymczasowej: Pracodawca, zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom tymczasowym, zasadniczo takich samych warunków pracy jak swoim porównywalnym stałym pracownikom . Dotyczy to w szczególności kwestii wynagrodzenia.

 

3. Ukryty leasing pracowniczy:


W celu zapobieżenia naruszeniom związanym ze sporządzaniem umów o dzieło (“Werkverträge”), ustawodawca poprzez par. 1 ust.1  zd. 5 i 6 AÜG n.v  wprowadził nowe wymagania w zakresie oświadczeń i informacji. Tym samym, przyszłe umowy leasingu, muszą w sposób  wyraźny opisywać i wskazywać leasing pracowniczy jako taki, jak również wskazywać imiennie pracownika tymczasowego.
Paragraf 11 ust. 2 zd. 4 AÜG n.v., zapewnia obowiązek informowania o  pracy tymczasowej : W efekcie tych obowiązków, aby przekazać pracownika tymczasowego nie będzie już wystarczającym przedłożenie samego zezwolenia, należy także unikać zawierania umów o dzieło jedynie dla pozorów (“Scheinwerkvertrag”).

 

Autor tekstu: Annika Peltzer z kancelarii ebl factum rechtsanwälte

Tłumaczenie: Justyna Aleksandrzak

 

Źródło: https://www.warwicklegal.com/news/108/the-reform-of-personnel-leasing-arbeitnehmeruberlassungsreform

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...