Publikacje

Prawo cywilne

Dowód z badań DNA na sali sądowej – co warto wiedzieć?

Kraków, dn. 30.07.2013

W praktyce kryminalistycznej i medycynie sądowej, a co za tym idzie w postępowaniach sądowych karnych i cywilnych, analizę DNA wykorzystać można do: identyfikacji próbek materiału biologicznego, identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich, identyfikacji osób żyjących (np. ustalanie ojcostwa, czy pokrewieństwa). Badaniom genetycznym podlegają m.in.: ślady krwi, nasienia, włosy, kości, zęby, ale też inne zabrudzenia znalezione na miejscu przestępstwa: substancje potowo-tłuszczowe (pobrane np. z kierownicy samochodu lub wewnętrznej strony rękawiczek), a także, na co wskazuje J. Mazepa [Vademecum technika kryminalistyki, Warszawa 2009, s. 177] „materiał biologiczny niewidoczny na określonym podłożu, np. ślina mogąca znajdować się na niedopałkach, gumie do żucia, znaczkach pocztowych, lub ślady co do których istnieje podejrzenie, że były usuwane np. przez zeskrobywanie, wypranie, zmywanie”. Zdaniem ekspertów (m.in. I. Sołtyszewski) najlepszym materiałem do analizy DNA jest: krew, ślina i nasienie. Czaplicka i Sołtyszewski [Zabezpieczanie śladów biologicznych na potrzeby badań genetycznych i bazy DNA, [w:] M. Lisiecki, M. Zajder (red.) Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe. Materiały pokonferencyjne, Szczytno 2003, s. 22 i nast.] wskazują, iż „na drugim biegunie jest mocz i ciałko szkliste”, a to ze względu na znikomą praktycznie obecność DNA. Autorzy zaznaczają jednak wyjątki od tej reguły, którymi są wszelkie „stany patologiczne objawiające się podwyższoną zawartością komórek jądrzastych.” Badanie DNA, jest więc w istocie badaniem śladów biologicznych, do których zalicza się krew, wydzieliny i wydaliny ludzkiego i zwierzęcego organizmu, tkanki, włosy, sierść, a także rośliny i ich fragmenty.

 

O tym jakie zastosowanie może mieć dowód z badań DNA na sali sądowej czytaj więcej:

 

Katarzyna Furman-Łajszczak, Dowód z badań DNA – wyzwanie dla prawników, Prokurator. Kwartalnik Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej 2(46)/2011, s. 95 i nast.

 

Tekst dostępny również pod adresem:


http://www.academia.edu/1184901/Dowod_z_badan_DNA_-_wyzwanie_dla_prawnikow_DNA_evidence_-_challenge_for_the_lawyers_

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...