Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości, jak również powiązane z tym zamiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, które weszły w życie w marcu 2018 r., przewiduje m.in. następujące elementy:
* Gmina jest uprawniona do wprowadzenia ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza lokalem. Ograniczenia te mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00.
* Rady gmin i miast mogą określać limit maksymalny zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na swoim terenie odrębnie dla poszczególnych rodzajów zezwoleń. Limity takie mogą być ustala dla poszczególnych jednostek pomocniczych (sołectwa, dzielnice, osiedla).
* Ustawa wprowadza zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, a nie jak dotychczas „na ulicach, placach i w parkach”, co wywoływało kontrowersje i wątpliwości interpretacyjne. Jednakże, rada gminy może wprowadzić w określonym miejscu publicznym odstępstwo od takiego zakazu, jeśli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na politykę przeciwdziałania alkoholizmowi i nie zakłóci bezpieczeństwa czy porządku publicznego (tak na przykład w m.st. Warszawa, rada wyznaczyła taki teren na bulwarach nadwiślańskich).

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...