Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Zmiany stawek notarialnych

Dz. U. 2012 poz. 542
Za testament zawierający zapis windykacyjny notariusz pobierze maksymalnie 200 zł, zaś za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z takim zapisem - 100 zł. Testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku będzie kosztował maksymalnie 150 zł.
Ponadto za sporządzenie umowy deweloperskiej oraz umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej, notariusz pobierze najwyżej połowę stawki z § 3 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Podobnie będzie też w przypadku sporządzania umowy przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej, oraz umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
    
Data wejścia w życie 2012-05-26

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...