Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Zasady zawiadamiania banku o zajęciu konta

Dz. U. poz. 458
Obowiązuje nowy tryb informowania banków i placówek pocztowych o wstrzymaniu wypłat z rachunku bankowego zajętego w drodze egzekucji. Konieczność wydania nowych przepisów wynika ze zmiany upoważnienia ustawowego zawartego w Kodeksie postępowania cywilnego. Modyfikację wprowadziła nowelizacja ustawy - Prawo pocztowe, która usunęła z przepisu odniesienie do operatora pocztowego, pozostawiając jedynie placówki pocztowe. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego określa zakres danych umieszczanych w zawiadomieniu o wstrzymaniu wypłat z rachunku - znaleźć się w nim muszą dane dłużnika (imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania), oznaczenie rachunku bankowego, pouczenie o wstrzymaniu wypłat i data wystawienia zawiadomienia z podaniem imienia i nazwiska osoby uprawnionej w imieniu banku.
    
Data wejścia w życie 2013-04-30

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...