Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Zasady i warunki uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Dz. Urz. KNF z 2011 r. Nr 9, poz. 34 z późn. zm
Komisja Nadzoru Finansowego znowelizowała uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań. Nowelizacja zawiera m.in. zmiany związane z koniecznością przeprowadzenia działań przygotowujących polski sektor bankowy do planowanych zmian regulacyjnych wynikających z wdrożenia nowych regulacji unijnych CRR/CRD IV:
 
skreślenie wyłączenia, o którym mowa w § 6 pkt 18 uchwały (zaangażowania wobec   podmiotów tworzących z bankiem holding) wobec zaangażowań powstałych po 29 czerwca 2012 r., przy czym istniejące zaangażowania będą objęte wyłączeniem do 31 grudnia 2012 r.
przywrócenie ograniczenia wyłączenia, o którym mowa w § 6 pkt 9 i 12 uchwały do 75% wartości funduszy własnych (zaangażowania zabezpieczone certyfikatami depozytowymi i środkami zdeponowanymi w podmiocie dominującym lub zależnym).
Przywrócenie do 80% ograniczenia wartości zaangażowania w zakresie wyłączenia, o którym mowa § 6 pkt 5 uchwały (zaangażowania wobec jednostek samorządu terytorialnego) – zmiana dotyczy wyłącznie zaangażowań powstałych po 29 czerwca 2012 r.
    
Data wejścia w życie 2012-06-30

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...