Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Wejście w życie Prawa restrukturyzacyjnego

Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.
Wejście w życie Prawa restrukturyzacyjnego (Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.))

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, w znaczny sposób zmieniająca dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące niewypłacalności. Pozostające dotąd w mocy przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego okazały się – w szczególności w zakresie postępowania naprawczego – zupełnie niewystarczające. O ile bowiem postępowania upadłościowe, zarówno układowe, jak i likwidacyjne, funkcjonowały poprawnie, postępowanie naprawcze uregulowane było w sposób nieprawidłowy, w rezultacie czego praktycznie nie prowadzono tego rodzaju procesów.
Prawo restrukturyzacyjne wprowadza cztery nowe postępowania, uzależnione od stopnia zagrożenia bankructwem: układ częściowy, przygotowaną sprzedaż w upadłości, możliwość zawarcia układu poza sądem lub postępowanie sanacyjne, przy którym następuje restrukturyzacja zobowiązań, a dłużnik ma ograniczone możliwości zarządzania swoim majątkiem. Zastępują one dotychczasowe postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu oraz postępowanie naprawcze.
Poszczególne rodzaje restrukturyzacji znajdują zastosowanie w zależności od sytuacji finansowej dłużnika. W wyniku nowelizacji prawa upadłościowego wierzyciele mają też większy wpływ na przebieg postępowania. Nowe regulacje wzorowane są na przepisach znanych z USA i Wielkiej Brytanii, gdzie firmy na skraju opłacalności przeprowadzają restrukturyzację. W Polsce dotychczas najczęściej ogłaszana była upadłość likwidacyjna. Teraz więcej jest usprawnień, które mogą pozwolić na uratowanie przedsiębiorstwa w złej sytuacji finansowej. Nowelizacja daje pierwszeństwo przepisom restrukturyzacyjnym przed upadłościowym, dzięki temu dłużnik będzie miał większe szanse na zachowanie przedsiębiorstwa, chronieni będą również wierzyciele.
W postępowaniach wszczętych przed 1 stycznia 2016 roku zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe, natomiast wszelkie wnioski po tej dacie powinny być już formułowane na podstawie nowych przepisów.
    
Data wejścia w życie 2016-01-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...