Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Uwaga, noworoczne zmiany dla przedsiębiorców w prawie konsumenckim!

Łukasz Rabiak, Prawnik
Kraków, 02.04.2021

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2021r. weszły w życie przepisy z tzw. pakietu przyjazne prawo, które przewidują ochronę przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą analogiczną jak ta, przewidziana dla konsumentów. Będzie ona dotyczyła:


* stosowania klauzul abuzywnych,

* rękojmi za wady rzeczy,

* prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.


Warunkiem zastosowania jest niezawodowy charakter zawartej umowy, zwłaszcza przedmiot umowy nie może dotyczyć wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Ustawodawca nie określa szczegółowo w jaki sposób będzie oceniony zawodowy, bądź niezawodowy charakter rzeczonej umowy.  

Łukasz Rabiak

Łukasz Rabiak

Prawnik

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...