Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Upowszechnienie mediacji w sprawach cywilnych

Dz.U. z 2015 r. poz. 1595
Upowszechnienie mediacji w sprawach cywilnych (Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595))

Od pewnego czasu do postępowania cywilnego konsekwentnie wdrażane są tzw. alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (alternative dispute resolution, ADR), ze szczególną preferencją dla mediacji, stanowiącej często tańszą i mniej długotrwałą alternatywę dla prowadzenia zwykłego postępowania przed sądem. Sąd zobowiązany jest do nakłaniania stron do ugodowego załatwienia sprawy, w szczególności do mediacji, „w każdym stanie sprawy”, więcej niż raz (dotychczas w praktyce sąd często ograniczał się do zadania stronom jednokrotnie pytania, czy nie widzą możliwości znalezienia ugodowego rozwiązania, po czym rozpoczynał przewód sądowy).
Strony z kolei zostały zobowiązane do podjęcia – jeszcze przed wniesieniem pozwu – prób ugodowego rozwiązania sporu, lub co najmniej do wskazania, dlaczego takie rozwiązanie nie było możliwe. Co istotne, przepisy przewidują możliwość obciążenia kosztami postępowania strony, która bezpodstawnie odmawia wzięcia udziału w mediacji. Ma to na celu zachęcenie do szukania kompromisów w miejsce wynikającego nieraz wyłącznie z niechęci do drugiej strony upierania się przy udowadnianiu swoich racji w sądzie.
    
Data wejścia w życie 2016-01-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...