Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Elektroniczna licytacja nieruchomości

Łukasz Rabiak, Prawnik
Kraków, 22.10.2021

Z dniem 3 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła e-licytację z nieruchomości.

 

Zgodnie z nowelizacją, przetarg w drodze elektronicznej odbywa się wyłącznie na wniosek wierzyciela, a w razie braku wskazania takiej formy – w trybie dotychczasowym, przy czym w sytuacji prowadzenia egzekucji przez kilku wierzycieli do e-licytacji ma wystarczyć wniosek jednego z nich. Sama sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji ma być przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, natomiast ma stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej ma być zamieszczane obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed jej terminem. Do obwieszczenia ma być również załączony protokół opisu i oszacowania nieruchomości, co zdaniem komorników rozwiąże problem przeglądania akt i ograniczy występujące przy tym zagrożenia dla danych osobowych. Przepisy dotyczące e-licytacji obowiązują od 19 września 2021 r.

Łukasz Rabiak

Łukasz Rabiak

Prawnik

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...