Publikacje

Podatki

Spółka żeglugowa - szczególne rozwiązania podatkowe spółek maltańskich

dr hab. Marcin Gorazda, partner zarządzający, adwokat
Kraków, 10.09.2012 r.

Maltańska spółka żeglugowa może być utworzona w celu wykonywania własności lub eksploatacji statku zarejestrowanego pod maltańską flagą.

Rejestrowanie statków na Malcie staje się coraz popularniejsze wśród właścicieli statków i armatorów z uwagi na nieskomplikowaną i szybką procedurę rejestracji, korzystne opodatkowanie (w odniesieniu do podatku tonażowego jak i cła), brak wymagań co do narodowości właścicieli czy zniesienie obowiązku przeprowadzenia audytu w stosunku do mniejszych spółek.

 

Opodatkowanie

Dochód spółki żeglugowej pochodzący z działalności związanej z zarejestrowanymi w opisanym schemacie statkami jest zwolniony z opodatkowania na Malcie, pod warunkiem że podatek tonażowy i inne opłaty są uregulowane. Maltańska spółka żeglugowa jest również zwolniona z opłat skarbowych w stosunku szeregu czynności, w tym rejestracji statku pod reżimem obowiązującej ustawy (jest nią w chwili obecnej Merchant Shipping Act).
Zwrot podatku może być zastąpiony oświadczeniem dyrektora spółki, za pomocą którego potwierdza on, że dochód uzyskany przez organizację żeglugową (shipping organisation) jest dochodem zwolnionym z podatku dochodowego.
Pracownicy statków, którzy nie są maltańskimi rezydentami podatkowymi, jak również sama spółka, są zwolnieni z ponoszenia opłat na zabezpieczenia socjalne.Procedura zakładania spółki żeglugowej na Malcie – praktyczne informacje:

• Rejestracja spółki trwa zwykle do 48 godzin od dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów
• Minimalny kapitał zakładowy – EUR 1,2500
• Minimalna liczba udziałowców – jeden; może być nim osoba fizyczna lub prawna
• Minimalna liczba dyrektorów - jeden; może być nim osoba fizyczna lub prawna
• Wymóg posiadania biura położonego na Malcie
• Koszt rejestracji zależny jest od wysokości kapitału zakładowego i waha się od EUR 245 do 2,250
• Coroczna opłata za odnowienie również zależy od wysokości kapitału zakładowego i wynosi od EUR 100 do 1,400
• Zwolnienie z audytu gdy nie są przekroczone 2 z poniższych kryteriów: całkowity bilans roczny w wysokości ok. EUR 3,500,000; obrót netto ok. EUR 7,000,000; przeciętna liczna pracowników w danym okresie - 50

 

 

Autor: Grzegorz Plisz

Artykuł napisany pod kierunkiem adw. Marcina Gorazdy

dr hab. Marcin Gorazda

dr hab. Marcin Gorazda

partner zarządzający, adwokat

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót