Publikacje

Podatki

Leasing jachtów - szczególne rozwiązania podatkowe spółek maltańskich

dr hab. Marcin Gorazda, partner zarządzający, adwokat
Kraków, 10.09.2012 r.

Umowa o leasing jachtu zawierana jest pomiędzy spółką maltańską - leasingodawcą (właścicielem jachtu) i leasingobiorcą (użytkownikiem jachtu). Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca może zdecydować się na zakup jachtu za procent pierwotnej jego ceny.
Spółka maltańska oddając jacht w leasing oraz potencjalnie go sprzedając leasingobiorcy wykonuje działalność gospodarczą, a zatem ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie jachtu. Świadczenie usług leasingowych jest teoretycznie opodatkowane w zależności od stopnia wykorzystania jachtu na wodach terytorialnych Unii Europejskiej. W praktyce okres ten trudny jest jednak do określenia i dlatego wytyczne odnośnie stawki VAT ustalone przez maltańskiego organy podatkowe oparte są na całkowitej długości i typie jachtu. Stawka ta waha się od 5,4% do 18% co jest znaczącą różnicą na korzyść Malty w porównaniu do innych jurysdykcji UE.

 

Warunki jakie należy spełnić aby skorzystać z dobroci powyższej regulacji:


• jacht musi fizycznie odwiedzić Maltę przynajmniej raz (najlepiej na początku okresu leasingu)
• jedną ze stron umowy leasingu musi być spółka maltańska
• wkład początkowy leasingobiorcy musi wynosić 50% wartości jachtu
• płatności muszą być dokonywane miesięcznie przez okres najwyżej 36 miesięcy
• oczekuje się, że leasingodawca osiągnie zysk z tytułu umowy przekraczający wartość jachtu
• wymagana jest uprzednia zgoda maltańskich organów podatkowych w zakresie wartości jachtu i stawki opodatkowania
• w przypadku gdy leasingobiorca zdecyduje się wykupić jacht, wysokość tej transakcji musi opiewać na co najmniej 1% wartości jachtu (i będzie ona podlegała 18% stawce VAT)

 

 

Autor: Grzegorz Plisz

Artykuł napisany pod kierunkiem adw. Marcina Gorazdy

dr hab. Marcin Gorazda

dr hab. Marcin Gorazda

partner zarządzający, adwokat

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...