Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Zwiększenie limitu uprawniającego do zwolnienia i utrzymania stawki VAT

Do 200 tys. zł podwyższono limit wartości sprzedaży uprawniającego do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego i utrzymanie do końca 2018 r. dotychczasowych stawek podatku VAT.
    
Data wejścia w życie 2017-01-01

Powrót