Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Zmiany w zasadach ewidencjonowania kosztów

Dz. U. poz. 550
Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zmiany mają charakter dostosowawczy do obowiązujących od 1 stycznia przepisów ustawy o VAT.
Zgodnie ze zmienionymi przepisami, zapisy w ewidencji są dokonywane na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami. "Faktury wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami" to faktury określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
    
Data wejścia w życie 2013-05-11

Powrót