Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Zmiany w UPO ze Słowacją

DZ. U. poz. 1047
Na mocy Protokołu, podpisanego w Bratysławie w sierpniu 2013 roku, zmieniona została polsko-słowacka Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 18 sierpnia 1994 roku.
Protokół przewiduje następujące uregulowania:
- w przypadkach enumeratywnie wymienionych, w zakresie obciążenia podatkiem u źródła, z opodatkowania zwolnione zostały dywidendy, w pozostałym zaś zakresie, w tym w odniesieniu do opodatkowania odsetek, stawki podatkowe zredukowane zostały do wysokości 5%,
- rozszerzona została definicja pojęcia należności licencyjnych celem objęcia nią także licencji na użytkowanie programów komputerowych,
- metoda unikania podwójnego opodatkowania określona została w ten sposób, że do zysków firm, dochodów z dywidend czy odsetek, zysków ze zbycia majątku itp. w Polsce stosowana będzie metoda zaliczenia proporcjonalnego, w pozostałym zaś zakresie obowiązywać będzie metoda wyłączenia z progresją.
W Protokole uregulowane zostały ponadto kwestie przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania. Za tego typu działania uznane zostało tworzenie sztucznych struktur oraz dokonywanie transakcji gospodarczych, których wyłącznym celem jest unikanie opodatkowania.
    
Data wejścia w życie 2014-08-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...