Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Zmiany w transakcjach łańcuchowych

Dz. U. 35.2012.
O przyporządkowaniu wysyłki lub transportu towarów do danej dostawy decydują zasady ustalone przez strony. Dla celów dowodowych, przedsiębiorcy powinni jednak mieć stosowną dokumentację. Jedna z nich dotyczy zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych. Transakcje łańcuchowe to transakcje, w których ten sam towar jest przedmiotem kolejnych dostaw pomiędzy kilkoma przedsiębiorcami, lecz jest przemieszczany bezpośrednio od pierwszego sprzedawcy w łańcuchu do ostatniego nabywcy. Po zmianie art. 22 ust. 2 ustawy o VAT przedsiębiorca uczestniczący w transakcji łańcuchowej nie będzie musiał udowadniać, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.
    
Data wejścia w życie 2013-04-01

 

Powrót