Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Zasady nadawania polskiego obywatelstwa cudzoziemcom

Dz.U. 2012.161
Weszły w życie nowe zasady dające możliwość uzyskania polskiego obywatelstwa w drodze decyzji wojewody. Do uzyskania są uprawnieni wszyscy cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce co najmniej trzy lata na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu; posiadają regularny dochód oraz tytuł prawny do mieszkania; znają język polski. Okres wymaganego pobytu w Polsce ulega zmniejszeniu do dwóch lat, jeśli cudzoziemiec pozostaje co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z polskim obywatelem. Także cudzoziemiec przebywający w Rzeczypospolitej przez 10 lat i posiadający w chwili składania wniosku wyżej wymienione zezwolenia, może ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego.
    
Data wejścia w życie 2012-08-15

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...