Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Wzory informacji VAT-UE i VAT-UEK

Dz. U. poz. 724
W związku z przystąpieniem 1 lipca 2013 r. do Unii Europejskiej Chorwacji, minister finansów dostosował wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, dodając w objaśnieniach do niego nowy kod i nazwę kraju, tj. HR – Chorwacja. Nowy wzór informacji VAT-UE wraz z załącznikami oraz korekty VAT-UEK oparty jest na dotychczasowych wzorach, mając jednak na względzie, aby w przyszłości, w przypadku dodatkowych zmian w objaśnieniach nie zmieniać całego wzoru, wyodrębniono je jako odrębny załącznik. Wzór informacji podsumowującej oraz korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach będzie stosowany począwszy od rozliczenia za lipiec 2013 r. – w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne i za trzeci kwartał 2013 r. – w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne. Do rozliczeń za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. może być stosowany także dotychczasowy wzór, z wyłączeniem informacji zawierających transakcje z kontrahentami z Chorwacji.
    
Data wejścia w życie 2013-07-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...