Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Wzór certyfikatu weryfikacji dostawy

Dz. U. poz.774
Rozporządzenie Ministra Finansów umożliwi uzyskanie przez podmioty dokonujące transferów wewnątrzunijnych potwierdzonego przez organ celny certyfikatu weryfikacji dostawy, który pozwoli im wywiązać się z wymogów nakładanych na takie transfery przez niektóre kraje UE. Ponadto rozporządzenie przewiduje wprowadzenie elektronicznej formy prowadzenia przez organ celny ewidencji wydanych certyfikatów weryfikacji. Wzór certyfikatu weryfikacji dostawy został zmodyfikowany w sposób uwzględniający te zmiany. Przewidziana w nim została także możliwość wpisania odpowiedniej ilości danych dotyczących towaru o znaczeniu strategicznym, w przypadku gdy wniosek o wydanie certyfikatu dotyczyłby większych partii towaru. Dane takie jak nazwa i opis towaru o znaczeniu strategicznym oraz opis ostatecznego wykorzystania będą mogły być wpisywane w załącznikach do certyfikatu.
    
Data wejścia w życie 2013-07-05

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...