Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Wymogi stosowania kas fiskalnych przez prawników

Dz.U.2012.1382
Paragonów nie będą musieli drukować tylko ci radcy i adwokaci, którzy nie osiągną 20 tys. zł obrotu rocznego z obsługi osób fizycznych. Obowiązują już nowe przepisy dotyczące rozliczania się z podatków z zastosowaniem kas fiskalnych. Do tej pory zwolnieni z obowiązku instalowania tych urządzeń byli ci przedsiębiorcy (także prawnicy), którzy osiągali roczne obroty związane z obsługą osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych poniżej 40 tys. zł. Teraz próg ten zostanie obniżony do 20 tys. zł. Weszło bowiem w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie zmian w obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących.
    
Data wejścia w życie 2013-01-01

Powrót