Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Wymiana informacji podatkowych z organami krajów UE

Dz. U. poz. 1145
Weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej wprowadzającą przepisy mające zapewnić skuteczniejszą wymianę informacji podatkowych z organami podatkowymi z innych krajów UE. Wprowadzone zmiany obejmują ograniczenie możliwości skorzystania z pomocy państw członkowskich przy doręczaniu pism do sytuacji, w której organ podatkowy nie jest w stanie dokonać doręczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdy doręczenie takie powodowałoby nieproporcjonalne trudności. Rozszerzony został zakres informacji podatkowych podlegających wymianie z państwami członkowskimi i sformalizowano procedury wymiany tych informacji, w szczególności poprzez określenie terminów na udzielenie i odmowę udzielenia informacji oraz na wezwanie do uzupełnienia wniosku, a także wprowadzenie obowiązku potwierdzania otrzymania wniosku i informacji z urzędu oraz obowiązku przesyłania informacji zwrotnej na temat wykorzystania otrzymanego materiału. Uproszczone zostały zasady wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych oraz rozszerzono możliwości przekazywania informacji z urzędu. Ponadto umożliwiono zawieranie porozumień przewidujących przebywanie przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów kontroli podatkowej i w urzędach kontroli skarbowej oraz ich obecność w toku postępowań podatkowych i kontrolnych.
    
Data wejścia w życie 2013-10-12

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...