Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego (JPK)

Dz.U. z 2015 r. poz. 1649
1 lipca 2016 r. weszły w życie zmiany przepisów Ordynacji podatkowej (dalej: „O.p.”) dotyczące obowiązku przekazywania przez podatników informacji organom podatkowym w formie jednolitego pliku kontrolnego – zestandaryzowanej bazy danych w formacie XML, pozwalającej na przyspieszenie i zautomatyzowanie czynności kontrolnych podejmowanych przez organy podatkowe i skarbowe.
Obowiązki wynikające ze zmiany (dostosowanie rachunkowości przedsiębiorstwa do wymogów tworzenia i przekazywania drogą elektroniczną do organów podatkowych) obejmują od lipca 2016 r. dużych przedsiębiorców, natomiast od lipca 2018 r. obowiązki te będą obejmowały wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy wykorzystaniu programów komputerowych (do tego momentu mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z JPK korzystają fakultatywnie). Według założeń Ministerstwa Finansów, „celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych. Efektem tego będzie skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów”. Jeszcze większe są prognozowane korzyści dla administracji państwowej: oprócz ok. 200 milionów złotych oszczędności rocznie, Administracja uzyskuje narzędzie, pozwalające na szybkie i nieinwazyjne przeprowadzenie czynności kontrolnych oraz łatwe wykrycie nieprawidłowości. Tym samym może się to przełożyć na skuteczność ściągalności podatków oraz przeciwdziałanie wyłudzeniom VAT czy unikaniu podatków.
    
Data wejścia w życie 2016-07-01

 

Powrót