Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Wpływ nowej ustawy o cenach na regulacje podatkowe

DZ. U. 2013 poz. 385, DZ. U. poz. 915
Z dniem 25 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). Zmiana ta nie pozostała bez wpływu na regulacje podatkowe.
Nowa ustawa nie wskazuje podstaw kształtowania cen usług. W związku z tym bezprzedmiotowa stała się również regulacja dotycząca wpłaty do budżetu państwa kwoty nienależnej związanej ze stosowaniem przez przedsiębiorcę cen urzędowych lub marż handlowych z naruszeniem przepisów ustawy o cenach, jak również kwoty dodatkowej w wysokości 150% kwoty należnej w przypadku stwierdzenia przez organ kontroli skarbowej, że kwota nienależna nie została zwrócona kupującemu albo wpłacona do budżetu państwa. Z uwagi na powyższe, z art. 2 § 4 Ordynacji podatkowej usunięte zostało wyłączenie z zakresu zastosowania ustawy opłat za usługi, do których zastosowanie znajdują przepisy o cenach.
W związku z odstąpieniem, w ramach nowej ustawy, od instytucji zwrotu kwot nienależnych, powstałych w wyniku stosowania cen urzędowych lub marż handlowych urzędowych z naruszeniem przepisów ustawy o cenach, w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych z zakresu wyłączenia z katalogu kosztów uzyskania przychodów wykreślone zostały kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach, podlegają wpłaceniu do budżetu państwa (art. 25 ust. 1 pkt 25 PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 32 CIT.
Uchylone zostały również przepisy ustawy o kontroli skarbowej, zobowiązujące stosowne organy kontroli do badania prawidłowości stosowania cen urzędowych i marż handlowych, jako regulacje bezprzedmiotowe na gruncie nowej ustawy o cenach
    
Data wejścia w życie 2014-07-25

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...