Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Warunki techniczne dla kas fiskalnych

Dz. U. poz. 1076
Obowiązują przepisy nowego rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, które z 3 do 4 lat wydłuża okres ważności potwierdzenia o spełnieniu tych kryteriów i warunków. Rozporządzenie wprowadza ponadto nowe szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, wynikające z konieczności właściwego zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych oraz uwzględnienia nowych rozwiązań technicznych w zakresie konstrukcji kas rejestrujących. Rozporządzenie określa ponadto przepisy, które dotyczą kwestii dotychczas nie normowanych, w tym sposobu oznaczania pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi oraz warunków ich przydzielania, dokumentów, które powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu i zakresu badań kas rejestrujących oraz rodzaju danych zawartych w sprawozdaniu z tych badań.
    
Data wejścia w życie 2013-10-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...