Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Unijne regulacje dotyczące zwalczania oszustw w zakresie podatku VAT

Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2012
Opublikowane zostały przepisy ustanawiające szczegółowe zasady współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej.
Aby uzupełnić i usprawnić instrumenty służące zwalczaniu oszustw podatkowych Komisja UE przygotowała rozporządzenie wykonawcze określające kategorie informacji, których wymiana może się odbyć bez uprzednio złożonego wniosku (wymiana automatyczna). Nowe przepisy przewidują dwie kategorie informacji, które mogą być przedmiotem wymiany automatycznej - informacje o podatnikach niemających siedziby i informacje o nowych środkach transportu. Przekazywanie informacji podlegających wymianie ma odbywać się głównie drogą elektroniczną. W załączniku do rozporządzenia zostały zamieszczone kody informacyjne, które należy stosować podczas wymiany informacji. Kody te zostały opracowane przez Stały Komitet Współpracy Administracyjnej (SCAC) na podstawie informacji jakie dotychczas były udostępniane w ramach współpracy administracyjnej.
    
Data wejścia w życie 2012-02-20

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...