Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Indiami

Dz. U. poz. 1324
Weszły w życie przepisy ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Polski a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 1989 roku. Protokół zmieniający Umowę z Indiami ma na celu usunięcie klauzul dotyczących tzw. tax sparingu. Protokół zawiera rozwiązania dostosowujące przepisy Umowy do obecnie obowiązującej modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku w odniesieniu, m.in. do stosowanych definicji, ogólnych zasad interpretacji określeń Umowy, przepisów dotyczących szacowania zysków przedsiębiorstw itp. Oprócz tego, zmienione zostaną postanowienia Umowy polsko-indyjskiej rodzące wątpliwości interpretacyjne.
Zmiany dotyczące unikania podwójnego opodatkowania obejmują wprowadzenie metody odliczenia proporcjonalnego dla wszystkich kategorii dochodów. Oznacza to, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów, w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika. Protokół wprowadza tzw. pełną klauzulę wymiany informacji, zgodnie z najnowszą wersją Umowy Modelowej OECD.
    
Data wejścia w życie 2013-11-30

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...