Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Umowa dotycząca unikania podwójnego opodatkowania z Arabią Saudyjską

Dz.U.2012.502
Weszła w życie konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji.  Postanowienia tych aktów będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2013 r.
Umowa zakłada m.in. wprowadzenie pełnej klauzuli wymiany informacji. Pozwoli to zweryfikować prawidłowość deklarowanej podstawy opodatkowania również wówczas, gdy informacje te są chronione tajemnicą bankową. Konwencja ma zastosowanie do wszystkich podatków pobieranych od dochodu, włączając w to podatki od zysków z przeniesienia własności majątku ruchomego i nieruchomego, jak również podatki od wzrostu wartości majątku. W przypadku podatków polskich odnosi się to do PIT i CIT, zaś podatkami saudyjskimi, które obejmuje umowa są Zakat, czyli obowiązkowy datek na rzecz wspólnoty muzułmańskiej od posiadanego majątku i podatek dochodowy, włącznie z podatkiem od działalności inwestycyjnej w gaz ziemny
    
Data wejścia w życie 2012-06-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...