Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Ulga mieszkaniowa dla większej grupy spadkodawców

Dz. U. 2014, poz. 19
Weszła w życie opublikowana nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych rozszerzająca grupę osób uprawnionych do ulgi mieszkaniowej w związku z otrzymaniem spadku, której podstawowym celem nowelizacji było wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. (sygn. akt P 36/10), w którym Trybunał stwierdził niekonstytucyjność pominięcia ustawodawczego w ustawie z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, polegającego na nieuwzględnieniu przez ustawodawcę ulgi podatkowej osoby zaliczanej do III grupy podatkowej, która do 31 grudnia 2006 r. sprawowała opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy. W celu umożliwienia skorzystania z prawa do ulgi podatnikom, w stosunku do których wysokość zobowiązania podatkowego została już ustalona, przewidziano także możliwość wznowienia postępowania podatkowego. Termin do wniesienia żądania wznowienia postępowania upływa 31 grudnia 2014 r.
    
Data wejścia w życie 2014-01-22

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...