Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Świadczenia z programów wspierających zatrudnienie są zwolnione z PIT

Dz. U. poz. 1123
Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach programów specjalnych w stosunku do dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie to nowy instrument, który daje swobodę kreowania działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu specjalnego i obejmuje racjonalne wydatki ponoszone na zakup środków trwałych, materiałów i usług, niezbędnych w procesie aktywizacji zawodowej lub utrzymaniu miejsc pracy. Stanowią uzupełnienie usług i instrumentów rynku pracy i mają zastosowanie w sytuacji, kiedy proces aktywizacji i doprowadzenia do zatrudnienia wymaga niestandardowych działań.

   
Data wejścia w życie 2013-10-08
    

 

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...