Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Status małego podatnika w 2015 r.

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług, pod pojęciem małego podatnika rozumie się podatnika VAT u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Analogicznie definicja ta uregulowana jest w ustawach CIT (art. 4a pkt 10) oraz PIT (art. 5a pkt 20), przedmiotową kwotę odnosząc jednak do wartości uzyskanego przychodu ze sprzedaży liczonego wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Dnia 1 października 2014 r. średni kurs euro wyniósł 4,1792 zł. Wartość graniczna w 2015 r. ulegnie obniżeniu i wyniesie 5.015.000 zł. Dla porównania w 2014 r. limit ustalony był na kwotę 5.068.000 zł.
    
Data wejścia w życie 2014-01-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...